Jaarrapportage Douane 2022

De Jaarrapportage Douane 2022 is uit. Daarin staan de belangrijkste ontwikkelingen voor de Douane in het afgelopen jaar. Zo zijn de sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus uitgebreid na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Dit heeft veel inzet gevraagd van de Douane.

Personeel en middelen

De Douane kreeg in 2022 extra mensen voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Met name bij controle en toezicht.

Wat verder opviel: de vraag naar IT-capaciteit en automatisering was groter dan het aanbod. Ook bij het aantrekken en behouden van personeel staat de Douane voor grote uitdagingen.

Aandacht voor integriteit 

Er zijn nieuwe producten en instrumenten om de integriteit binnen de organisatie te verbeteren. Zoals de theatervoorstelling Grenzeloos en de handreiking Weerbaarheid. 

Binnen het programma Leiderschap & Cultuur zijn ook stappen gezet. Zo is er nu specifiek aandacht voor het onderwerp voor nieuwe managers.

Lees de jaarrapportage