Directie handhavingsbeleid

Handhaving is de basis van het douanewerk. We houden toezicht op goederen die de buitengrens van de Europese Unie over gaan. En controleren of burgers en bedrijven zich aan de regels houden en belastingen betalen. De directie Handhavingsbeleid is verantwoordelijk voor allerlei zaken op het gebied van handhaving, van het vernieuwen van controlemethodes tot het maken van internationaal beleid. Zo draagt de directie bij aan goed toezicht.

De directie bestaat uit 6 teams. De directeur handhavingsbeleid, lid van het bestuur van de Douane, stuurt de directie aan.

Team 1: toezicht, heffing en handhavingsprocessen

De Douane werkt doorlopend aan steeds betere manieren om toezicht te houden. Dit team zorgt onder andere voor het beleid voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van toezicht. Bijvoorbeeld toezicht met drones. En test het nieuwe tools en producten voor toezicht, zoals deze drones. Verder voert dit team het beleid voor belastingen zoals douanerechten en antidumpingrechten uit, en adviseert onder andere het bestuur van de Douane hierover. Dat geldt ook voor landbouwbeleid, zoals landbouwcertificaten en -belastingen bij in- en uitvoer. Het team zet bijvoorbeeld beleid om naar plannen en processen voor de praktijk.

Team 2: strategie, dienstverlening en datascience

Dit team zorgt ervoor dat de Douane inspeelt op onder andere innovatieve en technologische ontwikkelingen, op economische trends of politieke besluiten. Bijvoorbeeld door het maken van  analyses van relevante ontwikkelingen in de internationale handel. Op basis hiervan maakt team 2 een meerjarenplan hoe de Douane op de verschillende ontwikkelingen kan inspelen. Ook zorgt team 2 voor advies en beleid voor dienstverlening richting particulieren en bedrijven, zoals webinars en de reisapp. Dienstverlening is een belangrijk onderdeel van handhaving. Met duidelijke informatie, makkelijke procedures en goede systemen maken we het particulieren en bedrijven zo makkelijk mogelijk om zich aan regels te houden. Het onderdeel datascience van dit team werkt aan methodes en technieken om ‘slimmer’ te kunnen handhaven met data, bijvoorbeeld door autodetectie. Team 2 is ook betrokken bij onderzoeksprojecten van de Europese Unie (EU) over innovatie, datascience en risicomanagement.

Team 3: (inter)departementale coördinatie, VGEM, ondermijning en fraude

De Douane beschermt de samenleving tegen onveilige en ongewenste goederen. Team 3 houdt zich daarom bezig met de zogenoemde VGEM-taken van de Douane. Het team maakt hiervoor beleid, samen met onder andere onze opdrachtgevende ministeries.

Ondermijnende criminaliteit en fraude zijn een probleem voor de hele samenleving. De Douane bestrijdt dit op allerlei manieren. Dit team coördineert, adviseert en maakt beleid voor de ondermijningsactiviteiten van de Douane. Het team zorgt er bijvoorbeeld voor dat we in havens en op vliegvelden toezicht met camera’s mogen en kunnen gebruiken. Verder adviseert dit team onze opdrachtgevers, de ministeries, over politiek-gevoelige dossiers en vraagstukken, zoals sancties en ondermijning.

Team 4: EU, internationaal en attachés

Samenwerken is belangrijk bij ons werk. In Nederland maar ook daarbuiten. Team 4 houdt zich bezig met de internationale activiteiten van de Douane. Zoals de samenwerking met de hele EU en de ‘losse’ EU-lidstaten. Ook werkt dit team mee aan activiteiten buiten de EU, zoals handhaving in de Caribische gebiedsdelen en activiteiten voor de World Customs Organization. Verder begeleidt dit team de douane-attachés en andere Nederlandse douanemedewerkers in het buitenland. Deze medewerkers zijn belangrijk voor de Nederlandse handel en de internationale samenwerking. Ook is het team het aanspreekpunt voor de buitenlandse attachés die in Nederland geplaatst zijn. Bijvoorbeeld bij vragen over acties waarbij verschillende douanediensten samenwerken.

Team 5: formaliteiten en formeel recht

Dit team adviseert afdelingen van de Douane en het ministerie van Financiën over nationale douanewetten en EU-douanewetten. Bijvoorbeeld over aanpassingen van douanewetten. Ook zorgt het team dat de Douane de wet naleeft. Bijvoorbeeld de AVG bij het uitwisselen van informatie.

Daarnaast is dit team verantwoordelijk voor de coördinatie en afhandeling van informatieverzoeken. Iedereen mag de Douane vragen om informatie openbaar te maken. Deze informatie moet gaan over het beleid van Douane, of over de voorbereiding en de uitvoering ervan. Dat is sinds 1 mei 2022 geregeld in de Wet open overheid (Woo).

Team 6: accijnzen en uitvoeringstoets

Team 6 maakt het beleid voor handhaving voor en de visie op belastingen, zoals accijns en verbruiksbelasting. De opbrengst van accijns en verbruiksbelasting gaat naar de Nederlandse schatkist. Die belastingen zijn het financiële fundament van Nederland. Ook checkt dit team bij het maken van beleid en nieuwe wet- en regelgeving of nieuwe wetten en taken die daaruit ontstaan haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen worden. Dit heet een uitvoeringstoets.