Jaaroverzicht ‘Douane Nederland in 2020’

Het nieuwe jaaroverzicht laat zien waar de Douane zich het afgelopen kalenderjaar vooral mee heeft beziggehouden.

U leest alles over de maatschappelijke taken, activiteiten en resultaten van de Douane in 2020. En over de uitdagingen, ambities en plannen voor de toekomst van de Douane. Speciale aandacht is er voor inspanningen op het gebied van onder meer de coronacrisis, Brexit en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Achterin vindt u de kerncijfers over voornaamste werkprocessen.