Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website is gebouwd op Platform Rijksoverheid Online (PRO). Dit is het centrale platform waar organisaties binnen de Rijksoverheid  websites, online magazines en digitale nieuwsbrieven kunnen aanmaken, beheren en optimaliseren. PRO heeft enkele technische afwijkingen die invloed hebben over de toegankelijkheid. Bekijk het overzicht met de technische afwijkingen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Stuur dan een e-mail naar Douane.DLK.SiteOverdedouane@douane.nl.