Douane Nederland presenteert Jaaroverzicht 2021

Vandaag is ons jaaroverzicht Douane Nederland in 2021 verschenen. Deze terugblik op het afgelopen jaar – in de vorm van een online magazine – is vooral van belang voor onze externe relaties. Zoals ministeries, handhavingspartners, politici, het bedrijfsleven, opinieleiders en de pers. We informeren ze hiermee over ontwikkelingen in onze organisatie en de resultaten die we hebben behaald.

Het Jaaroverzicht 2021 vertelt het verhaal van de Douane. Uiteraard geven we een beeld van onze activiteiten in het afgelopen jaar, en wat die hebben opgeleverd. Veel van ons werk is uit te drukken in cijfers. De kerncijfers van onze voornaamste werkprocessen zijn opgenomen in ons jaaroverzicht. Ze laten bijvoorbeeld zien welke en hoeveel controles we hebben gedaan en waartoe dat heeft geleid. Achter deze getallen zit een hele wereld. Om ons werk goed te kunnen doen en blijven doen, maken we steeds keuzes. We passen procedures en processen aan, voeren nieuwe manieren van werken in en passen vernieuwende technieken toe. Hoe en waarom we dat doen, lichten we toe met zeven uiteenlopende onderwerpen die ons in 2021 onder andere bezighielden.

In ons jaaroverzicht kijken we niet alleen achteruit, maar ook naar de toekomst. We staan stil bij onze ambities en plannen voor de langere termijn. Allerlei ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie zorgen namelijk voor flinke uitdagingen. Bijvoorbeeld de brede uitstroom van personeel door vergrijzing en onze grotere rol in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. En de groei van de wereldwijde handel, door onder meer e-commerce. Daar moeten we op tijd op inspelen. We werken dan ook aan een organisatie die klaar is voor morgen en overmorgen. In 2021 hebben we verschillende stappen richting een toekomstbestendige Douane gezet, waarover we graag vertellen.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan meteen het jaaroverzicht ‘Douane Nederland in 2021’.