‘Stand van de Uitvoering Douane’ naar Tweede Kamer

Op 21 juni 2023 heeft de Douane z’n eerste ‘Stand van de Uitvoering’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Stand van de Uitvoering laten we zien hoe wij ons werk doen, en wat onze uitdagingen, dilemma’s en knelpunten zijn.

De rapportage draait vooral om de knelpunten die we ervaren bij de uitvoering. Deze knelpunten zijn gerangschikt onder zeven centrale thema’s:

  1. Douanewetgeving, versus rechtsbescherming en de menselijke maat
  2. Toename werklast en noodzaak tot prioritering
  3. Noodzaak van een modern Douanewetboek van de Unie en vernieuwing van de handhaving
  4. IV-voorzieningen
  5. Personele uitdaging
  6. Veiligheid en Integriteit
  7. Knelpunten ondermijnende criminaliteit

Lees de laatste Stand van de Uitvoering Douane.
 

Wat is de Stand van de Uitvoering?

Elke uitvoeringsorganisatie stelt jaarlijks een ‘Stand van de Uitvoering’ op, waarin ze een beeld geeft van de stand van zaken van de uitvoering. Daarbij wordt ingegaan op knelpunten en dilemma’s in de uitvoering. Op die manier blijft de Tweede Kamer op de hoogte van wat er speelt in de uitvoering richting de dienstverlening aan burgers en bedrijven – en wat daarin beter kan.