Jaarplan Douane 2024 naar Tweede Kamer

Op donderdag 14 december stuurde de Douane het Jaarplan 2024 naar de Tweede Kamer. In dit plan staan de ambities van de organisatie voor het komende jaar.

Operatie en dienstverlening versterken

Nederland is de logistieke mainport van de Europese Unie (EU). Dit geeft Douane Nederland een cruciale positie in de logistieke keten. Met toenemende taken en opdrachten, is ons doel in het Jaarplan 2024 om onze operatie te versterken, wat leidt tot verbeterde dienstverlening. We leggen de nadruk op het handhaven van regelgeving en het bevorderen van grensoverschrijdende handel, terwijl digitalisering een centrale rol speelt. Onze plannen omvatten een nieuw klantmanagementplatform en een datagedreven aanpak.

Doeltreffende inzet voor de toekomst

In 2024 onderzoekt de Douane, in samenwerking met onze opdrachtgevers, hoe we effectief kunnen inspelen op toekomstige taken binnen de logistieke mainport van de EU. We streven ernaar onze operatie te versterken door risico's voor diverse opdrachtgevers in kaart te brengen, zodat onze medewerkers doeltreffend ingezet kunnen worden op relevante interventies, zelfs als het aantal werkvelden blijft groeien.

Digitale transformatie

Van 2024 tot 2028 zetten we in op een digitale transformatie, gericht op klantgericht werken en een datagedreven bedrijfsvoering. Daarnaast is de verbetering van medewerkersondersteuning en operationele processen een belangrijk aandachtspunt. Dit heeft als doel het verhogen van werkgeluk, productiviteit en het optimaliseren van onze dienstverlening.

Bestrijding van criminaliteit

De Douane levert ook in 2024 een belangrijke bijdrage voor de aanpak van de georganiseerde misdaad. We richten ons op het versterken van de samenwerking met internationale partners, het opwerpen van barrières en blijvende aandacht voor integriteit en weerbaarheid. Verder neemt de Douane deel aan verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC).

Natuurlijke uitstroom personeel

Omdat een derde van de werknemers 55 jaar of ouder is, krijgt de Douane de komende jaren te maken met een forse natuurlijke uitstroom. Daarom gaat de Douane in 2024 opzoek naar de invulling van 800 tot 1.000 fte. Dat vraagt veel van de organisatie. We gaan daarom groepen specifiek benaderen. Ook willen we de wervingsprocessen beter laten aansluiten op de grote vraag naar nieuw personeel.

Aansluiting op Strategisch Meerjarenplan

De strategieën uit het Douane Jaarplan 2024 sluiten aan op onze visie en versterken de ambities uit ons Strategisch Meerjarenplan (SMP)

Lees het Douane Jaarplan 2024