Jaarrapportage Douane 2023

In de Jaarrapportage brengt de Douane verslag uit van de belangrijkste resultaten van de Douane in het afgelopen jaar.

We blikken in deze rapportage terug op de uitvoering van het Jaarplan Douane 2023. De belangrijkste ontwikkelingen dit jaar waren onder andere:

  • Een toename van het aantal niet-fiscale taken en een forse toename van het e-commerce verkeer. Deze toename oefent druk uit op de Douane en leidt tot uitdagingen in de handhaving. 
  • Onze verbeterde samenwerking met bedrijven en de douanes van andere landen, waardoor we onder meer in onze strijd tegen ondermijnende criminaliteit het afgelopen jaar bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag namen. 
  • Meer aandacht voor accijnsfraude, met o.a. een uitbreiding van samenwerkingsverband SMOKE. 

Ook in 2023 ging er veel aandacht naar de oorlog in Oekraïne en de sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus. Het hervormen van het Douane Wetboek van de Unie vormde ook dit jaar een belangrijke taak. Verder besteedde de Douane veel aandacht aan personele veiligheid en integriteit, aan het werven (en behouden) van de juiste medewerkers en aan het verbeteren van interne processen.