Beslisnota's bij de kamerbrief over uitstel invoering nieuw aangiftesysteem van de Douane

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.