Beslisnota's bij de kamerbrief over vertraagde invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.