Beslisnota's bij antwoorden op Kamervragen over 3e Voortgangsrapportage Douane 2021

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.