Voortgangsrapportage Douane 2021

Het doel van deze voortgangsrapportage is in de breedte inzicht te geven in het werk van de Douane. Er wordt teruggeblikt op de eerste acht maanden van 2021.