Voortgangsrapportage Douane 2021

Het doel van deze voortgangsrapportage is in de breedte inzicht te geven in het werk van de Douane. In deze 3e rapportage kijken we terug op het hele jaar 2021.