Drugsvangsten 2022

Reportage over de drugsvangsten in de havens 2022.

*Muziek speelt*

Jan Kamp – Regiodirecteur Douane Rotterdam Haven:

In 2022 is ruim 50.000 kilo cocaïne met name in beslag genomen. Dat is een significante hoeveelheid die we uit de markt hebben gehaald. Het is weliswaar iets minder dan het jaar daarvoor. De criminelen zien toch de havens van Noord-West-Europa is één geheel. Dus daar waar wij misschien iets minder in beslag hebben genomen, heeft Antwerpen wat meer in beslag genomen.

De overall cijfers voor West-Europa zijn wel een beetje gelijk gebleven. Wat we nu ook anders doen, is dat we ook de samenwerking met het bedrijfsleven geïntensiveerd hebben. We hebben te maken met hele grote terminals hier. De grootste terminal van Europa valt in ons ambtsgebied. En de samenwerking met die bedrijven is ook cruciaal om te zorgen dat de logistiek, zoals wij hem eigenlijk het liefste zien, dat die ook inderdaad zo wordt doorgevoerd. Zodat wij de hoog-risico-containers op een hele goede manier apart kunnen zetten. Dat noemen we het zogenaamde compartimenteren en daar verstevigd toezicht op uitvoeren. Dat verminderd de kans voor uithalers om de cocaïne uit de container te halen en te verslepen naar een andere container.

De barrières hier in de Rotterdamse haven hebben we ook substantieel verhoogd. Zo hebben we ruim 20.000 extra scancontroles gedaan en als laatste hebben ook de opsporing geïntensiveerd. Dat betekent dat je een behoorlijk effect krijgt op de criminele samenwerkingsverbanden. De samenwerking, ook internationaal, neemt steeds betere vormen aan. Met name met onze Belgische collega's hebben we veelvuldig contact en daar wisselen we zelfs ook medewerkers uit. Wij hebben bijvoorbeeld in Rotterdam een apart duikteam die onder de waterlijn kijkt of er aan boord van die schepen, of aan de buitenkant van die schepen, geen cocaïne verborgen zit. En die duiken ook regelmatig bijvoorbeeld in Antwerpen of in Gent.

De samenwerking verder internationaal vindt ook plaats in de bronlanden en de transitlanden van cocaïne. Waar we voorheen maar beperkt aanwezig waren met bijvoorbeeld liaison functionarissen, hebben we dat netwerk ook uitgebreid. Dat betekent dat je daar veel sneller ook weer de informatie vandaan kunt halen en kunt delen met elkaar. Dus dat betekent dat we ook op dat terrein samen met de Zeehavenpolitie en andere politiediensten die ook hun liaisons hebben, een uitgebreid netwerk hebben in de bronlanden en in de transitlanden. Dat gaat effect hebben.

Ik kijk met een heel tevreden blik terug op de werkzaamheden die het HARC-team heeft verricht in het verlengde van de partners van het HARC. Het wordt een steeds professionelere club met gelukkig wat uitbreiding, ook formatief. Dat maakt dat ze sneller en meer onderzoeken kunnen doen. Ja, het is wel een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen overheidsorganisaties.