Afval

Er is veel afval in de wereld, ook in Nederland. Afvalverwerkingsbedrijven moeten dat afval verwerken, bijvoorbeeld door het te recyclen of vernietigen. Dat kan heel duur zijn. Afval exporteren naar landen buiten de Europese Unie (EU) is een goedkope oplossing. Maar zo’n goedkope oplossing is niet altijd milieuvriendelijk. Daarom zijn er internationale en Europese regels gemaakt. De Douane controleert of de export van afval naar landen buiten de EU voldoet aan deze regels.

Afval kan slecht zijn voor milieu en gezondheid

Afval kan schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Sommige soorten afval mogen daarom nooit over de grens. Voor andere soorten afval is een vergunning verplicht. Soms moet een bedrijf toestemming hebben van het land van bestemming van dat afval. Bedrijven moeten altijd precies weten wat voor soort afval ze exporteren. En wat ermee gebeurt in het land van bestemming.

Samenwerken voor nog betere controle

Het toezicht op de export van afval en gevaarlijke stoffen in Nederland is een taak van de Douane en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dat is een andere overheidsorganisatie die toezicht houdt op het milieu. Bij controles werkt de Douane altijd nauw samen met de ILT. De Douane controleert alleen de export van afval naar landen die geen lid zijn van de EU. De afvalstromen tussen landen binnen de EU en in Nederland zelf vallen buiten het douanetoezicht. Daarop houdt de ILT toezicht.