Algoritmes

Een algoritme is een set van regels en instructies. Met behulp van algoritmes kunnen we sommige dingen automatiseren die voorheen door mensen gedaan werden. Of kunnen we de juiste informatie snel vinden in een grote hoeveelheid gegevens. Ook de Douane gebruikt algoritmes.

Ruim 700 miljoen aangiften per jaar

Jaarlijks moet de Douane ruim 700 miljoen aangiften verwerken. Het is niet mogelijk om deze allemaal handmatig te beoordelen. Vanwege de omvang van ons werk maken we in veel van onze processen en bij meerdere handhavingsgebieden gebruik van algoritmes. Dit helpt ons bij het verwerken van deze grote aantallen en bij het nemen van beslissingen.

Algoritmes van de Douane

De Douane gebruikt bijvoorbeeld algoritmes bij het bouwen van risicoprofielen. Deze algoritmes bepalen, samen met andere signalen, bijvoorbeeld welke zendingen gecontroleerd worden.

In het algoritmeregister zijn we open en transparant over de algoritmes die we gebruiken. Geven we aan met welk doel we dat doen. En welke gegevens de algoritmes gebruiken.

Op termijn vind je alle relevante algoritmes die de Douane gebruikt in het Algoritmeregister van de overheid. Daar lees je per algoritme:

  • wat het doet,
  • welke gegevens of (bijzondere) persoonsgegevens het gebruikt,
  • welke risico’s er zijn en hoe de Douane die aanpakt.

Op dit moment heeft de Douane de volgende algoritmes gepubliceerd in het landelijk Algoritmeregister:

Altijd menselijke blik

Er kijkt altijd een mens mee bij de algoritmes die de Douane gebruikt. Zo worden de algoritmes door een mens gemaakt. En de uitkomst wordt door een mens bekeken. Mensen zijn ook altijd verantwoordelijk voor de werking van algoritmes.

Wet- en regelgeving

Wanneer wij gegevens en algoritmes gebruiken, dan dienen we ons te houden aan de geldende wet- en regelgeving. Zo is er bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om de privacy van burgers en ondernemers te beschermen. Ook controleren diverse toezichthouders regelmatig of we nog aan de geldende wet- en regelgeving voldoen. Bijvoorbeeld de Auditdienst Rijk, Algemene Rekenkamer en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Meer informatie over wat een algoritme is, welke voordelen het gebruik ervan heeft, en welke risico’s er zijn, lees je op de website van het Algoritmeregister.
Wilt u contact met ons over het algoritmeregister? Stuur dan een e-mail naar algoritmeregister@douane.nl.