Intellectuele eigendomsrechten

Ondernemers beschermen de producten die zij bedenken en maken met verschillende rechten: de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten). De Douane controleert op inbreuken op IE-rechten. Zodat criminelen geen geld kunnen verdienen met andermans ideeën.

Overtredingen slecht voor Europese handel

Als een persoon of bedrijf bestaande producten namaakt en zonder toestemming verkoopt, overtreedt die persoon het IE-recht. Die overtredingen zijn een wereldwijd probleem met grote economische gevolgen. Denk aan de vele namaakproducten die online te koop zijn, zoals namaakmerkkleding, -parfum of -medicijnen. Deze producten zijn slecht voor de legale Europese handel en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van de koper.

Controles op intellectuele eigendomsrechten

De Douane controleert op meerdere IE-rechten, zoals het merkenrecht, het modellenrecht en het octrooirecht. Het merkenrecht beschermt de naam, het logo en het uiterlijk van producten. Het modellenrecht beschermt de uiterlijke vormgeving van producten met een gebruiksfunctie. Het octrooirecht beschermt uitvindingen.

We doen die controles op eigen initiatief of nadat een ondernemer een verzoek doet. Bijvoorbeeld wanneer een ondernemer vermoedt dat een ander bedrijf zijn producten namaakt en verkoopt. De Douane controleert de goederen aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bijvoorbeeld bij postbedrijven en binnenkomende goederen in Nederlandse zee- en luchthavens.