Reizen met contant geld of goud (liquide middelen)

In Europa geldt een aangifteplicht voor liquide middelen. De Europese verordening zegt dat iedereen die de Europese Unie (EU) binnenkomt of verlaat met €10.000 of meer aan liquide middelen hier aangifte van moet doen. Met liquide middelen bedoelen we onder andere geld (zowel euro’s als een andere valuta, met een waarde van €10.000 of meer) en goud (met een waarde van €10.000 of meer en een goudgehalte van minstens 99,5%). De Douane controleert of reizigers aangifte doen.

Hoe doe je aangifte voor liquide middelen?

Wie de EU binnenkomt óf verlaat met liquide middelen ter waarde van € 10.000 of meer, moet hiervan aangifte doen. Het maakt niet uit of de liquide middelen als handbagage of ruimbagage meegenomen worden, wie de eigenaar is en om welke valuta het gaat. Er hoeft geen belasting betaald te worden, maar de Douane moet wel op de hoogte zijn. Het gaat om bedragen die men per persoon bij zich draagt. Dus ook als één iemand het geld van zijn medepassagiers bij zich heeft en daarmee over dit bedrag heen gaat.

Het aangifteformulier vind je op de luchthaven en op douane.nl, waar je ook meer leest over het aangifteproces en de regelgeving liquide middelen.

Tegengaan van witwassen en terrorismebestrijding

Er zijn verschillende redenen waarom mensen veel geld mee willen nemen. Meestal is er niets aan de hand, maar dat is niet in alle gevallen zo. Soms nemen mensen geld mee om dit te gebruiken voor criminele activiteiten. Ook kan het geld juist uit dit soort activiteiten afkomstig zijn.

De landen in de EU voeren samen een strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Hiervoor zijn wereldwijd, binnen de EU, maar ook op nationaal niveau afspraken gemaakt. In de EU geldt daarom de aangifteplicht voor liquide middelen.

Wie aangifte doet bij de Douane, moet aangeven:

  • hoe men aan de liquide middelen komt, en
  • waarom men deze bij zich heeft.

Gedrag aangifteplicht liquide middelen

Het gedragsteam van de Douane heeft onderzoek gedaan naar het aangiftegedrag rondom de aangifteplicht liquide middelen. Uit dit onderzoek bleek dat mensen vaak bereid zijn om zich aan de regels te houden, maar dat niet iedereen deze regels even goed kent. Zo was niet voor iedereen duidelijk wat het grensbedrag is voor het meenemen van liquide middelen en dat dit om bedragen per persoon gaat. 

Niet nakomen van de aangifteplicht

Doe je geen aangifte, of is je aangifte onvolledig of onjuist? Dan bega je een strafbaar feit en kun je een hoge boete krijgen van minimaal € 1.000,-. Je bent in dat geval ook verdachte van witwassen en de Douane zal een onderzoek starten naar de herkomst van het geld.

Zo’n 700 tot 800 keer per jaar constateert de Douane schendingen van de aangifteplicht liquide middelen. Zo’n 50 tot 100 keer per jaar stelt de Douane verdenkingen van witwassen vast. In die gevallen worden de reizigers aangehouden en overgedragen aan de opsporingsinstanties zoals de FIOD.

Gevolgen aangifte doen

De informatie die men in de aangifte deelt, wordt opgeslagen en gedeeld met de Finance Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Bij deze organisatie moeten meldplichtige instellingen (denk ook aan banken) ongebruikelijke transacties melden. De FIU-Nederland werkt op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De FIU-Nederland werkt in dit kader samen met handhavings- en opsporingsdiensten.