Cameratoezicht van de Douane

Toezicht houden op goederenverkeer dat de buitengrens van de EU passeert, is een belangrijke taak van de Douane. Om dat mogelijk te maken, gebruikt de Douane vaste en mobiele camera’s op zeehavens, luchthavens en voertuigen.

De Douane zet camera’s in voor verschillenden doeleinden. Bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van risico’s voor het uitvoeren van risicoanalyses, om de blootstelling aan risico’s te beperken, te bepalen of een douanecontrole moet worden ingesteld en het ondersteunen van een douanecontrole.

Persoonsgegevens

Als camerabeelden persoonsgegevens vastleggen, is er sprake van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Deze inbreuk wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd. Bij het maken van beelden ligt de focus op de goederen en niet op personen. De betrokkenheid van personen bij goederen is van belang als actor en niet voor hun identiteit.

Duur van inzet

De inzet van camera’s gebeurt op permanente basis. Er vindt van elke camera een jaarlijkse evaluatie plaats. Daarbij controleert de Douane of de inbreuk van de privacy van mogelijk betrokken personen gerechtvaardigd wordt. De douane bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen, tenzij de camerabeelden nodig zijn voor de opsporing of vervolging van een verdachte.

Inzet van drones

Over het hele land zijn er 4.114 camera’s in gebruik, waarvan 3.700 op luchthaven Schiphol. Ook maakt de Douane gebruik van 24 drones. Met ogen vanuit de lucht beschikt de Douane over een effectief en efficiënt middel in de strijd tegen de smokkel van onder andere verdovende middelen. Zo krijgt de Douane met een drone vanuit de lucht beter zicht op een situatie tussen containers van een terminal, boven een uitgestrekt gebied of op een onoverzichtelijk terrein.

Openbaar maken cameraplan

Sinds begin dit jaar is de Douane wettelijk verplicht elk jaar een cameraplan op te stellen waarin precies vermeld staat waar het jaar daarop de camera’s actief zijn en waar ze worden geplaatst. Via deze link kunt u het cameraplan Douane 2024 vinden.

""
Beeld: ©Douane
De douane bekijkt camerabeelden