Ontbossing (EUDR)

De Europese Unie (EU), en daarmee Nederland, zet zich in tegen klimaatverandering. Ontbossing speelt een rol bij klimaatverandering. Daarom mogen goederen die voor ontbossing kunnen zorgen niet meer zomaar in de EU worden ingevoerd. Het gaat om producten zoals hout, koffie, cacao, palmolie, soja, rubber, runderen en rundvlees. Dit zegt de Europese verordening voor ontbossingsvrije producten: de EU Deforestation Regulation (EUDR). Bedrijven moeten zich vanaf 30 december 2024 aan de EUDR houden.

Zorgvuldigheidsverklaring bij import

Bedrijven die goederen importeren of exporteren die kunnen bijdragen aan ontbossing, moeten aantonen dat voor de productie daarvan geen bossen zijn gekapt. En dat deze voldoet aan lokale wet- en regelgeving. Dat doen zij door een zorgvuldigheidsverklaring op te stellen. Deze verklaring wordt ook wel due diligence statement genoemd.

Douane en NVWA werken samen aan controle 

De NVWA controleert de EUDR-administratie van bedrijven. De Douane controleert de goederenstromen en de aangiften. Bijvoorbeeld of het referentienummer aanwezig is dat bij de zorgvuldigheidsverklaring hoort. En of het gewicht van de goederen overeenkomt met de aangifte. Ook geeft de Douane data uit de aangiften door aan de NVWA. De Douane weet immers precies wie de belangrijkste spelers zijn in specifieke sectoren, en hoeveel zij importeren en/of exporteren.

Achtergrond ontbossingsverordening

De EU noemt in haar Green Deal een pakket maatregelen die moeten helpen tegen de wereldwijde klimaatverandering. De maatregelen richten zich vooral op het terugdringen van de hoeveelheid broeikasgassen (waaronder koolstofdioxide) in de atmosfeer. Bossen zijn belangrijk voor het afremmen van de opwarming van de aarde omdat bomen CO2 opnemen en zuurstof afgeven.

EUDR vervangt EUTR

De EU stelde eerder al regels in om de handel in hout te reguleren: de EU-houtverordening (EUTR). Maar er zijn ook andere (agrarische) producten die op veel plekken in de wereld leiden tot grootschalige houtkap. Daar verdwijnt bos bijvoorbeeld om plaats te maken voor landbouwgrond. Waar boeren allerlei gewassen op gaan telen, of vee op laten grazen. Daarom vervangt de EU de EUTR door de EUDR. De EUDR gaat om meer goederen dan alleen hout.

Meer informatie zorgvuldigheidsverklaring

Importeert ow bedrijf goederen die (mogelijk) onder de EUDR vallen? U vindt meer informatie over de zorgvuldigheidsverklaring bij de NVWA.