Adviescommissie Analytics Financiën

De onafhankelijke Adviescommissie Analytics Financiën wil bijdragen aan een verantwoorde omgang met data-analyse, algoritmen, risicomodellen en artificiële intelligentie. De adviescommissie adviseert het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen over het ethisch verantwoord omgaan met data voor analytics.

Adviescommissie Analytics

De onafhankelijke commissie brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit die betrekking hebben op Financiën-brede analytics vraagstukken. De adviescommissie streeft ernaar om ten minste 2 keer per jaar een advies op te stellen. Ze biedt deze aan aan de SG, departementale CIO en DG’s van Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen. Het CIO-overleg van Financiën monitort de opvolging van adviezen. 

Meer weten?

Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over de werkwijze en leden van de adviescommissie.