Werk van de Douane

De Douane houdt toezicht op goederen die de buitengrens van de Europese Unie over gaan. Maar dat is niet het enige wat we doen. We werken op verschillende manieren aan een veilig en welvarend Nederland en Europa. 

Samenleving beschermen

We houden toezicht op goederen die de buitengrens van de Europese Unie over gaan, om Europa en zijn inwoners te beschermen. We letten daarbij vooral op zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Deze taken hebben we groter uitgelicht. Zie voor het actuele nieuws en verdiepende artikelen de pagina's in de grijze balk bovenaan deze pagina.

Veel zaken mogen gewoon de grens over. Maar soms alleen als de juiste papieren aanwezig zijn, zoals bij vlees, dieren en planten. Dat checken we dan. Sommige dingen mogen het land nooit in. Drugs zijn een bekend voorbeeld.

Met onze controles beschermen we vaak ook landen buiten Europa. Bijvoorbeeld met onze controles op de illegale uitvoer van afval naar Afrika en Azië.

Een sterkere economie

De Douane werkt mee aan een sterke, aantrekkelijke en eerlijke economie. Dat doen we door: 

  • ervoor te zorgen dat bedrijven zich houden aan regels die voorkomen dat producten onder de marktprijs, dus voor ‘dumpprijzen’ op de markt komen: de antidumpingmaatregelen
  • de invoer van namaakartikelen tegen te houden
  • te zorgen voor duidelijke douaneprocedures, goed werkende aangiftesystemen en zo weinig mogelijk administratieve lasten
  • controles die passen bij het risico, op logische plekken en momenten in de logistieke keten
  • handelspolitieke maatregelen, om te voorkomen dat bepaalde bedrijfstakken worden weggeconcurreerd.

Geld voor publieke taken

We zorgen ervoor dat burgers en bedrijven belastingen betalen. We bestrijden ook fraude met belastingen. Het gaat om:

  • accijns over minerale oliën (onder andere benzine en diesel), tabakswaren (zoals shag en sigaretten) en alcoholische dranken (onder andere bier en wijn)
  • verbruiksbelasting over bepaalde soorten alcoholvrije dranken, zoals limonade en vruchtensap
  • invoerrechten, dit zijn heffingen op goederen die worden ingevoerd
  • compenserende rechten en antidumpingheffingen, dit zijn heffingen om te voorkomen dat producten voor een hele lage prijs worden verkocht.

De opbrengst van accijns en verbruiksbelasting gaat naar de Nederlandse schatkist. Die belastingen zijn het financiële fundament van Nederland. Dat is geld voor zaken die nodig zijn in ons land en waar iedereen iets aan heeft, zoals wegen ziekenhuizen en scholen. 

De invoerrechten, compenserende rechten en antidumpheffingen gaan naar Brussel, om de Europese Unie mee te financieren.

Dienstverlening

Dienstverlening is de basis van ons werk. We steken veel energie in duidelijke aangifteprocedures en -systemen. En in goede informatie. Zo weten bedrijven en burgers de regels en maken we het ze zo makkelijk mogelijk om te doen wat ze moeten doen. We hebben bijvoorbeeld een Reisapp en campagnes voor reizigers. Zo weten ze wat ze wel en niet mogen meenemen naar en van hun vakantieadres. En we hebben terugkerende campagne voor internetaankopen, over de regels voor online winkelen buiten de Europese Unie.