Douane onderschept steeds meer drugs in de post

De Douane onderschepte in 2022 bijna 27.000 keer drugs in uitgaande briefpost. Dat is veel meer dan de 15.500 keer dat de Douane in 2021 in postpakketten vond. Dat bleek uit de drugscijfers 2022, die de Douane vandaag bekendmaakte.

Het grootste deel van de in beslag genomen drugs bestaat uit xtc of MDMA (de werkzame stof in xtc). De Verenigde Staten en Australië zijn daarbij de belangrijkste landen waar de drugs naar toe hadden moeten gaan. En de politie- en douanediensten van Zuid-Amerika onderscheppen cocaïne bestemd voor Nederland al vaker in hun eigen land.

Meer controles op postpakketten

Er is een flinke stijging in het aantal in beslag genomen drugs per post in 2022. Dit komt waarschijnlijk doordat de Douane in 2022 vaker is gaan controleren op drugs in de post. En smokkelaars lijken steeds meer te kiezen voor briefpost. Drugs versturen via brieven kan namelijk anoniemer dan via een pakket. Na 2 rustige coronajaren neemt het aantal dancefeesten over de hele wereld weer toe. Ook dat speelt een rol. De Douane vindt steeds vaker LSD. Deze vangsten zijn flink toegenomen en zelfs bijna verdubbeld. Van ruim 1.600 naar bijna 3.200 keer.

Ook in buitenland meer in beslag genomen

Verder valt op dat er ook in het buitenland meer cocaïne voor Nederland in beslag is genomen. Zuid-Amerikaanse douane- en politiediensten namen in 2022 bijna 110 ton cocaïne in beslag. In 2021 ging het nog om 41 ton. De Nederlandse Douane werkt steeds meer samen met andere landen. Zo gaat de Douane scanbeelden uitwisselen met Brazilië en België. En komen er liaisons in Zuid-Amerikaanse landen om de samenwerking te versterken. Die liaisons zijn collega’s van de Nederlandse douane, die in die landen werken.

Smokkelaars gebruiken rip-off

De douane ziet dat smokkelaars vooral rip-off gebruiken bij cocaïnesmokkel. Dat betekent dat ze de cocaïne niet in een gewone lading verwerken. Maar dat ze deze aan een legale lading toevoegen. Dan stoppen smokkelaars bijvoorbeeld een sporttas vol met cocaïne tussen de lading. En verwerken ze de drugs niet meer in de product of verpakkingsmaterialen zelf. Dit ziet de Douane bij scheepsladingen maar ook bij luchtvracht.

Cijfers inbeslaggenomen drugs in kilogrammen en aantallen bevindingen (2020 – 2022)

2022

kg

Aantal

2021

kg

Aantal

2020

kg

Aantal

Cocaïne

- waarvan maritiem

51.447

50.044

3.965

162

71.796

69.479

3.586

166

48.891

47.711

1.426

140

Heroïne

2.611

2.369

1.734

2.128

105

88

XTC/MDMA

363

7.000

259

4.755

519

2.284

Amfetamine

32

1.385

19

671

34

248

Meth-amfetamine*

82

55

20

97

17

75

Marihuana

5.492

4.381

734

2.439

514

393

Hasjiesj

293

1.161

172

123

1.010

106

Qat

3.265

56

2.887

258

9.137

629

LSD**

6

3.181

4

1.613

1

353

*   Inclusief crystal meth 

** Vanwege de toename van bevindingen van LSD wordt deze stof ook opgenomen in de tabel. 
 

Noot:

  1. In bovenstaande tabel zijn de meest voorkomende, in beslag genomen drugs opgenomen. Minder voorkomende drugs zijn niet in de tabel opgenomen, maar worden wel meegenomen in de monitoring. Ook nieuwe psycho-actieve stoffen (NPS) en stoffen die onder de Geneesmiddelwet vallen, zoals ketamine vallen buiten de scope van de tabel.