Ondermijning

Ondermijning staat voor een onder- en bovenwereld die steeds meer met elkaar verweven raakt. En voor het ‘beschadigen’ van de integriteit van het openbaar bestuur en het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld doordat criminelen bestuurders of ambtenaren omkopen. Of ondernemers afpersen om te helpen bij criminele klussen. Of rechters, journalisten en gezagsdragers bedreigen.

Bij ondermijnende criminaliteit worden legale zaken zoals toegangspassen, gebouwen, bedrijven of vergunningen misbruikt voor criminele activiteiten. Zo raken de bovenwereld (legale zaken) en onderwereld (criminele activiteiten) met elkaar verweven. Ondermijnende criminaliteit kan er onder andere voor zorgen dat het vertrouwen in de overheid wordt beschadigd.

Het kabinet zet in op een stevige aanpak van ondermijning met verschillende handhavingsdiensten samen. Door ons werk dragen we bij aan deze strijd: we houden zaken als drugs en wapens tegen en we houden geldstromen in de gaten die kunnen wijzen op witwassen. Ook werken we in allerlei samenwerkingsverbanden tegen ondermijning. Bijvoorbeeld in de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Onze kennis over goederenstromen, handelsroutes, logistieke locaties en smokkelmethodes is daarbij waardevol.