Koolstofcorrectie (CBAM): stand van zaken rondom CBAM-regels

Sinds 1 oktober 2023 is de overgangsperiode Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) van kracht. Na zes maanden blikken we terug en kijken we hoe de overgangsperiode verloopt.

Koolstofcorrectie voor goederen buiten de EU

Binnen de Europese Unie moeten bedrijven compensatie betalen voor de koolstofdioxide (CO2) die bij de productie van hun goederen vrijkomt. Voor veel landen buiten de EU geldt dit niet. Dat kan zorgen voor een oneerlijke concurrentiepositie van bedrijven buiten de EU. Door goederen met deze hoge CO2 uitstoot van buiten de EU te importeren, zou deze compensatie omzeild kunnen worden. Daarom moet voor klimaat belastende producten die van buiten de EU komen een zogenoemde koolstofcorrectie betaald worden. Samen met de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de Douane verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Europese verordening

Lees meer over koolstofcorrectie

Voorlichting en uitleg

De Douane en de NEa gaven voorlichtingen over deze nieuwe regelgeving om importeurs op weg te helpen. Dit was onder andere bij het Nationale Douanecongres en evofenedex (kennisknooppunt voor handel en vervoer). In november 2023 hebben de Douane en NEa een webinar georganiseerd.

Dit webinar over CBAM is terug te kijken. 

Uitstel vanwege ICT-problemen

Op 31 januari was de deadline voor de aanlevering van het eerste CBAM-kwartaalrapport.  Rondom deze datum waren er helaas veel ICT-problemen bij het CBAM-register van de Europese Commissie. Daarom konden importeurs 30 dagen uitstel aanvragen. De NEa gaat vanwege deze ICT-problemen niet handhaven op de tijdige aanlevering van het eerste kwartaalrapport. Inmiddels zijn veel van de ICT-problemen door de Europese Commissie opgelost.

Deadline CBAM-rapport eerste kwartaal 2024

Importeurs van CBAM-goederen moeten elk kwartaal een rapport uitbrengen over deze goederen. In dat rapport staat welke producten zij binnenbrengen en hoeveel CO2-uitstoot dit met zich meebrengt. De eerstvolgende aangifte gaat over het eerste kwartaal van 2024. Deze moet uiterlijk op 30 april 2024 aangeleverd worden in het CBAM-register van de Europese Commissie. Samen met NEa blijft Douane inzetten op communicatie naar het bedrijfsleven om de uitvoering van deze nieuwe wetgeving soepel te laten verlopen.

Beeld: ©Rob Poelenjee