Stand van de Uitvoering Douane 2024

Op 4 juni 2024 heeft de Douane de ‘Stand van de Uitvoering’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Stand van de Uitvoering laten we zien hoe wij ons werk doen, en wat onze uitdagingen zijn.

We brengen onze belangrijkste uitdagingen onder in vier thema’s. We vertellen wat we al doen met deze thema’s, maar ook waar we hulp bij nodig hebben in de toekomst.

Rechtsbescherming en menselijke maat

Rechtsbescherming en menselijke maat is een breed thema met veel aandachtsgebieden. De knelpunten voor de Douane liggen hier met name op wet- en regelgeving en de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Toename werklast en noodzaak tot prioritering

Door toenemende werklast kan de Douane niet al haar taken goed uitvoeren. Het totaal aantal douaneaangifteregels (verschillende producten binnen één aangifte) stijgt boven de 1 miljard per jaar, waarvan 718 miljoen in e-commerce.

Naast de enorm groeiende aantallen zijn er meer redenen waarom de Douane niet effectief kan handhaven op de inkomende goederenstroom. De prijsveranderingen in de branche, het toenemende risico van de import van verboden goederen en de afwezigheid van een partij die verantwoordelijkheid wil en kan nemen voor de import, spelen ook mee.

Capaciteit bij Informatievoorziening (IV)

De Douane heeft onvoldoende mensen en middelen om technologie optimaal te benutten voor de ambities en uitdagingen. Deze ambities zijn onder meer: het verbeteren van de dienstverlening, ondersteuning van de handhaving met behulp van data en het versterken van de digitaal contact met het bedrijfsleven.

Ondermijnende criminaliteit en veiligheid medewerkers

De Douane houdt toezicht op de goederenstromen die Nederland en Europa in- en uitgaan. Daarmee staat zij in de frontlinie van de aanpak van drugssmokkel en ondermijnende criminaliteit. De afgelopen tijd is deze ondermijnende criminaliteit aan het verharden waardoor de Douane voor nieuwe problemen en keuzes komt te staan.