Economie

Onder economie vallen uiteenlopende onderwerpen. We zorgen bijvoorbeeld dat burgers en bedrijven belastingen betalen. Ook houden we toezicht op de illegale handel in allerlei producten.

We houden toezicht op de illegale handel in erfgoed: objecten met cultuurhistorische waarde. Daarnaast houden we ons bezig met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zoals namaakspullen. Ook houden we toezicht op de handel in folterwerktuigen. Dit zijn voorwerpen die gebruikt kunnen worden voor doodstraffen en lijfstraffen.

We heffen invoerrechten over bepaalde landbouwproducten van buiten de Europese Unie om onze eigen handel te beschermen. Dit zijn de zogenoemde handelspolitieke regelingen. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat bedrijven en burgers belastingen betalen. Dat zijn bijvoorbeeld accijnzen, invoerrechten en verbruiksbelasting. Met antidumpingheffingen voorkomen we dat goederen onder de marktprijs op de markt komen.