Gezondheid

De gezondheidstaken van de Douane gaan vooral over planten en (levende) dieren. En de producten die daarvan gemaakt zijn. Denk aan cosmetica, voedsel, en de illegale handel in bedreigde diersoorten.

Om de verspreiding van plantenziekten en -plagen te voorkomen, zijn er strikte regels voor de invoer ervan. Dat geldt ook voor levende dieren en producten van dieren, zoals vlees, melk en kaas. We controleren daarom de gezondheidspapieren van huisdieren, als mensen hun dier mee op reis nemen. Dit om te voorkomen dat ze ziektes meenemen, zoals hondsdolheid en vogelgriep. We houden ook toezicht op de invoer van diervoer, diergeneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, hout en honden- en kattenbont.

Verder houden ons ook bezig met voedselveiligheid, dus of voedsel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. En met productveiligheid, onder andere van communicatieapparatuur. Maar ook andere zaken. We houden aan de grens bijvoorbeeld ook speelgoed tegen waar mogelijk cadmium of weekmakers in zitten.