Digitalisering versnelt douaneprocessen

Van elke 7 containers die nu in de haven van Rotterdam worden afgehandeld, is er één een koelcontainer. Als gevolg van de stijgende temperaturen worden dat er waarschijnlijk steeds meer. Bijvoorbeeld voor het vervoer van tropisch fruit, maar ook voor andere bederfelijke goederen.

Je zou verwachten dat het de Douane meer tijd kost om meer containers te scannen. En dat daarmee ondernemers te maken krijgen met langere wachttijden en hogere kosten. Maar dankzij de gezamenlijke inzet van Douane en bedrijfsleven is dat niet het geval. Alle grote containerterminals op de Maasvlakte in Rotterdam hebben inmiddels een hightech douanescan op hun eigen terrein. Op afstand analyseert de Douane 24/7 beelden van de inhoud van containers. Daardoor hoeven die containers niet van het terrein af, en niet onnodig te worden geopend. En in 95% van de gevallen kunnen ze binnen 36 uur na lossing worden vrijgegeven.

Minder klachten, minder verspilling

De eigenaren van de lading en de uiteindelijke klanten profiteren het meest van de toegenomen digitalisering. Volgens verladers zijn doorlooptijden in het inspectieproces met meer dan 30% afgenomen. Ook komen er bijna geen extreme situaties meer voor, zoals containers die langer dan 5 dagen stilstaan. Daardoor is het aantal klachten van bedrijven bij de Douane met wel 80% gedaald.

Door de snellere afhandeling van de containers, behouden de geïmporteerde goederen langer hun waarde. En wordt er uiteindelijk minder voedsel verspild. In de sector groenten en fruit worden producten namelijk steeds kwetsbaarder en de houdbaarheidstermijn korter. Dat heeft te maken met aangescherpte regels voor het gebruik van gewasbescherming. Dus hoe sneller een container met zulke producten verder kan, hoe groter de kans dat ze geconsumeerd worden.

Risico’s door drugssmokkel

Of de situatie zo gunstig blijft bij verder toenemende aantallen containers, zal moeten blijken. En de sector maakt zich ook zorgen over mogelijke verstoring van de processen door de toenemende drugssmokkel. Die kan leiden tot toename van de controles en daarmee vertraging in de afhandeling. Maar ook voor dat probleem biedt de digitalisering een oplossing. Partijen die bij het goederenvervoer zijn betrokken, wisselen onderling informatie uit. Zo wordt datafraude tegengegaan en het illegaal oppikken van (drugs)containers bemoeilijkt.

Toch is er zeker nog ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld bij het invullen van de digitale douanedocumenten door bedrijven. Veel ondernemers doen dit niet heel gedetailleerd. Vaak omdat het om concurrentiegevoelige gegevens gaat. De controles worden nog efficiënter, als de Douane van hen meer informatie krijgt.

Dit is een ingekorte versie van een artikel dat eerder verscheen op www.portofrotterdam.com.

Beeld: ©Douane