Innovatie

Er komen heel erg veel goederen de grens over. En dat worden er steeds meer. Daarom moeten we steeds slimmer werken. We verzamelen informatie uit allerlei bronnen en verrijken de gegevens met onze kennis van goederen. Zo bepalen we waar de grootste risico’s zijn en zetten daar gericht onze controles in.

Controleren met scans en detectie

Bij onze controles gebruiken we onder andere scan- en detectieapparatuur. Dit zijn middelen die opnames maken van de inhoud van bijvoorbeeld een koffer of container. Dit helpt ons om een goede inschatting te geven of het nodig is om uitgebreider te controleren.

We hebben bijvoorbeeld op de Maasvlakte bij Rotterdam een scanner die een hele vrachtwagen met container in één keer kan scannen. Ook hebben we bij de in- en uitgangen van de haven van Rotterdam en op Schiphol detectiepoorten staan die automatisch radioactieve straling meten.

Nieuwe technologie

Samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap testen we veelbelovende technologieën en methodes, bijvoorbeeld voor scan en detectie. Kunstmatige intelligentie, blockchain, sensortechnologie, en algoritmes: we zijn er of gaan ermee aan de slag. We hebben steeds meer bronnen en gegevens, en dus steeds meer mogelijkheden om die data goed te gebruiken. De volgende grote stap in het innovatieproces is het geautomatiseerd detecteren van risico’s met data en scanbeelden.