Integriteit

Integriteitsrisico’s zoals corruptie zijn verbonden met het douanewerk.  We hebben een belangrijke rol in het logistieke proces, met bevoegdheden, informatie en toegang tot terreinen.

Allemaal heel aantrekkelijk voor criminelen, die proberen verboden goederen zoals drugs te laten meeliften met legale goederen en daarvoor graag iemand ‘aan de binnenkant’ hebben. We waren natuurlijk al langer bezig met het onderwerp integriteit, maar het staat nu nog hoger op de agenda. Ook door incidenten met corrupte douaniers in de afgelopen jaren. Het is één van de punten die we de komende tijd met voorrang oppakken.

We zijn een overheidsorganisatie. Mensen kunnen er niet voor kiezen om met ons samen te werken, en we hebben bevoegdheden en invloed. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Los daarvan is het onze taak om de samenleving te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat we dat ook doen. De Douane wil een betrouwbare organisatie zijn. Met medewerkers die het goede doen, op een goede manier.

Daar doen we veel aan. We hebben in onze werkprocessen bijvoorbeeld gescheiden bevoegdheden en het willekeurig toewijzen van controles. Ook werken we aan een betere screening van medewerkers. En we hebben een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de corruptierisico’s in de Rotterdamse haven, en wat we wel en niet goed doen. We willen leren, om te kunnen verbeteren. Verder werken we ook aan een open cultuur, waarin je elkaar aanspreekt op zaken en verdachte dingen meldt. En we werken samen met andere schakels in de keten van transport en logistiek, om de risico’s zo klein mogelijk te houden.