Aandacht voor integriteit bij de Douane

Weblogs

De Douane speelt een belangrijke rol in de bescherming van de samenleving. Onze bevoegdheden raken aan belangen van burgers en bedrijven. We hebben bijvoorbeeld toegang tot hun financiële informatie. Daar moeten we zorgvuldig en verantwoordelijk mee omgaan.

Ongewenste invloeden

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat we onze taak zo goed mogelijk uitvoeren. Burgers en bedrijven kunnen niet kiezen voor een andere partij: wij bepalen welke goederen we wel of niet doorlaten.

Dit maakt ons ook kwetsbaar. De Douane heeft te maken met ongewenste invloeden van buitenaf. Onze medewerkers zijn interessant voor criminelen. Het komt voor dat criminelen medewerkers benaderen om te helpen bij hun activiteiten. Tegen betaling, of onder bedreiging.

Dat geldt niet alleen voor medewerkers die toegang hebben tot bepaalde informatie of gebouwen en terreinen. Alle collega’s zijn een mogelijk doelwit. Daarbij passen criminelen hun manier van werken razendsnel en steeds opnieuw aan. Het is dus voor iedereen binnen de Douane belangrijk om zich bewust te zijn van corruptierisico’s. En zich daar zo goed mogelijk tegen te wapenen.

We werken er hard aan om onze werknemers bewust te laten zijn van hun kwetsbaarheid. En ze weerbaar te maken tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Dat doen we op verschillende manieren. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Inzet van Movielearning

Movielearning is leren met behulp van beelden. Medewerkers kijken naar korte filmfragmenten uit speelfilms, tv-series, documentaires en nieuwsprogramma’s. Deze scènes tonen situaties en gedrag die te maken hebben met integriteit. Ze laten medewerkers samen nadenken over hoe je om kan gaan met bepaald gedrag en moeilijke situaties.

Integriteit in de personeelsgesprekken

Onze medewerkers hebben elk jaar een voortgangsgesprek met hun leidinggevende. Integriteit is een verplicht onderdeel in deze gesprekken. Het kan best lastig zijn om over dit onderwerp te praten. Daarom is de ‘Handreiking Integriteit in P-gesprekken’ ontwikkeld. Hierin zijn zoveel mogelijk onderwerpen beschreven die te maken hebben met integriteit. Denk aan datalekken, het melden van integriteitsschendingen en het gebruik van sociale media.

De leidinggevende bepaalt samen met de medewerker welke onderwerpen van toepassing zijn. In de handreiking zijn ook voorbeeldvragen opgenomen. Die kan de leidinggevende gebruiken om het gesprek op gang te helpen.

Theatervoorstelling Grenzeloos

De Douane heeft een eigen theatervoorstelling, waar alle medewerkers naartoe gaan: ‘Grenzeloos’. De voorstelling gaat over de problemen die we tegenkomen, hoe we samenwerken en wat daarvoor nodig is. Maar het belangrijkste onderdeel van de voorstelling is het gesprek na afloop. Dit geeft inzicht in de uitdagingen waar douaniers voor staan in hun dagelijks werk. Ook is het een manier om onder collega’s het bewustzijn van integriteitsrisico’s te vergroten. Met elkaar in gesprek gaan bevordert een open cultuur en samenwerking. Dit maakt het makkelijker om verdachte gevallen of twijfels te bespreken.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.