Douane rolt illegale productielocatie voor waterpijptabak op in Bodegraven

De Douane heeft op donderdag 4 juli een illegale waterpijptabakfabriek aangetroffen in Bodegraven. De productielocatie bevond zich in een woning. De Douane trof hier bijna 400 kilo tabak aan. De aanwezige tabak en toebehoren zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

De productielocatie kwam aan het licht na een controle van de politie eenheid Den Haag. Eenmaal ter plaatse trof deze speciekuipen gevuld met waterpijptabak aan. De agenten schakelden de Douane in.

Naast deze speciekuipen vonden de douaniers ook verpakte tabak, los verpakkingsmateriaal, verpakkingsapparatuur, grondstoffen voor waterpijptabak, smaakstoffen en grove tabaksresten. Ook vonden zij nagemaakte Duitse accijnszegels.

388 kilo waterpijptabak

Naast de tabak in de kuipen, vonden de Douaniers in de woning ook grote hoeveelheden verpakte waterpijptabak. Het ging om verpakkingen van een kilo en 250 gram. De geschatte hoeveelheid aangetroffen tabak is bijna 400 kilo. De tabak, maar ook alle toebehoren voor de productie, zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Was deze tabak op de Nederlandse markt terechtgekomen, dan was de staat ruim 170.000 euro aan accijnsopbrengsten misgelopen.

Productie van waterpijptabak

Om waterpijptabak te maken, zijn verschillende producten nodig. Waterpijptabak bestaat uit tabaksbladeren, die vermengd worden met glycerine, suiker en/of stroop en smaakstoffen.

Illegale tabak brengt een groter risico voor de gezondheid

Er is een grote toename zichtbaar in de illegale productie van tabaksproducten. Naast waterpijptabak treffen we ook steeds vaker illegale sigarettenfabrieken aan. De illegaal geproduceerde producten brengen grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Ze worden gemaakt op locaties die vaak onhygiënisch zijn en waar geen toezicht op is. Daardoor zijn deze producten nóg schadelijker voor de gezondheid dan de legale varianten.

De Douane ziet toe op accijns op tabaksproducten, lees meer over hoe wij dat doen.

Douaniers troffen verpakte waterpijptabak en tabak in speciekuipen aan
Beeld: ©Douane
Op de productielocatie vonden douaniers waterpijptabak in speciekuipen en verpakte tabak.
Machine voor de productie van waterpijptabak
Beeld: ©Douane
Naast de tabak troffen de douaniers ook machines, grondstoffen en verpakkingsmaterialen voor de productie aan.