Accijns op sigaretten en andere rookwaren

Volgens de Europese wetgeving moeten de lidstaten accijns heffen over tabak. Je kunt hierbij denken aan shag, sigaretten, waterpijptabak en andere rookwaren. De Douane houdt toezicht op de heffing van deze accijns. Dit doet de Douane door fysieke en administratieve controles.

Verhoging accijns op sigaretten en andere rookwaren

De Europese Unie (EU) bepaalt over welke producten accijns betaald moet worden. Het is vervolgens aan de lidstaten om de hoogte van de accijnstarieven te bepalen. In het Nationaal Preventieakkoord zijn maatregelen opgenomen om roken te ontmoedigen. Zo verhoogde de Rijksoverheid op 1 april 2024 de accijns op tabak. Eerder gebeurde dit ook op 1 april 2023. Sinds de laatste verhoging betaal je voor een pakje sigaretten gemiddeld €11,10, en voor een pakje shag (50 gram) ongeveer €24,50.  
 

Accijnscontroles op tabak

Er zijn verschillende manieren waarop de Douane toeziet op de juiste heffing van accijns op tabak. We controleren bedrijven, maar ook particulieren. Bedrijven controleren we bijvoorbeeld door fysiek langs te gaan. Bij controles kijken douaniers naar de voorraden en de administratie. Ook onderzoeken zij of er illegale handel  plaatsvindt. Dit soort controles vinden bijvoorbeeld plaats:

  • In winkels of andere verkooppunten;
  • Bij bedrijven (opslaglocaties) in het binnenland;
  • Bij binnenkomende vrachtladingen
  • Bij mobiele controles

Ook particulieren kunnen met deze controles te maken krijgen. Denk maar eens aan:

  • Reizigers die na vakantie sigaretten mee terug nemen naar Nederland;
  • Tijdens (grootschalige) verkeerscontroles.
Douaniers achter een computer controleren administratie
Beeld: ©Douane
Douaniers controleren ook of de administratie op orde is.

Speurhonden voor tabak

De Douane heeft speurhonden. Deze slimme dieren zijn van grote waarde voor de douaniers. De verschillende speurhonden hebben elk hun expertise. Zo zijn er ook speurhonden die speciaal getraind zijn om tabak op te sporen. Tijdens een controle kunnen we deze honden inzetten.  

Illegale handel in tabak

De Douane houdt zich bezig met de bestrijding van illegale handel in tabak. Illegale handel in tabak komt ook in Nederland in verschillende vormen voor. Soms kopen mensen op grote schaal sigaretten en andere tabak in andere (EU-)landen, waar het accijnstarief lager is. Deze producten worden vervolgens hier verkocht. Dit is echter niet toegestaan. 

Ook worden soms tabaksproducten illegaal gemaakt in Nederland. Over deze producten wordt dan geen accijns betaald. Dit brengt ook grote risico’s met zich mee. Zo is er geen toezicht op de productie van deze sigaretten en hiermee voldoen ze niet aan de wettelijke regelgeving. 
 

Samenwerking met andere handhavingspartners en opsporingsdiensten

De Douane is de organisatie die toeziet op de juiste heffing van accijns. Daarnaast werken we samen met andere handhavings- en opsporingsdiensten. Zo werken we vaak samen met politie en/of Koninklijke Marechaussee tijdens grootschalige verkeerscontroles.

Een speciaal samenwerkingsverband is het Combiteam Smoke. Dit team, opgericht om de handel in illegale rookwaren tegen te gaan, bestaat uit medewerkers van de Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie. Door krachten te bundelen kunnen deze organisaties effectief te werk gaan.

Douanier opent een doos met illegale sigaretten
Beeld: ©Douane
Douaniers voeren op verschillende manieren accijnscontroles uit, zo ook tijdens verkeerscontroles.

Sigaretten meenemen uit het buitenland

Zoals genoemd gelden er ook regels voor reizigers die sigaretten meenemen vanuit het buitenland, bijvoorbeeld na vakantie. In sommige andere landen kun je goedkopere sigaretten kopen. Het is dan ook heel aantrekkelijk om deze mee te nemen, maar hier gelden wel regels voor.  Er zit een maximum aan het aantal sigaretten dat je mee mag nemen. Blijf je binnen de regels, dan hoef je geen accijns te betalen. 

•    Reis vanuit een EU-land naar Nederland: 800 sigaretten (4 sloffen) 
•    Reis vanuit buiten de EU naar Nederland: 200 sigaretten (1 slof) 

Op douane.nl lees je meer over deze regels. Zo lees je er ook hoeveel je van andere soorten rookwaren, zoals sigaren en tabak, mee mag nemen.  

Heb je als reiziger vragen over het meenemen van sigaretten of andere accijnsgoederen? Kijk dan voor meer informatie op www.nederlandwereldwijd.nl
 

Regels voor bedrijven

Voor bedrijven die handelen in rookwaren  of deze produceren of opslaan gelden specifieke regels (vaak is een vergunning verplicht). Je vindt deze regelgeving op douane.nl.