Milieu

De milieutaken van de Douane zijn er om het water, de lucht en de bodem van Nederland schoon te houden. We houden hiervoor toezicht aan de grens op de wetgeving over drie soorten stoffen: afvalstoffen, milieugevaarlijke stoffen en radioactieve stoffen.

Douane controleert op vervoer en documentatie

In de Europese Unie (EU) willen we afval zo verantwoord mogelijk hergebruiken of vernietigen. Een van de taken van de Douane is het controleren van het vervoer van afvalstoffen over de buitengrenzen van de EU. Milieugevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld chemische stoffen en broeikasgassen. De overheid wil steeds minder uitstoot van dergelijke stoffen. Daar zijn verschillende maatregelen voor, zoals een algeheel verbod of een verplichte vergunning. Bij de Douane beoordelen we onder andere die documentatie bij in-, uit- en doorvoer van die stoffen.
Voor de radioactieve stoffen controleren wij aan de EU-grens op Schiphol en in de Rotterdamse haven of bedrijven zich houden aan de regels in de Kernenergiewet. Dat doen we onder meer met scanapparatuur die radioactieve straling in containers meet.

We voeren deze taken uit voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarbij werken we nauw samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.