Nederland sluit douaneverdrag met Ecuador

Staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) en viceminister Carlos Larrea van Buitenlandse Zaken van Ecuador, ondertekenden in het najaar van 2023 in de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito een douaneverdrag. Het verdrag moet een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van drugssmokkel. Door het verdrag kunnen de douanediensten van beide landen informatie gaan uitwisselen, en dat is nodig om drugssmokkel aan te pakken. Bovendien kunnen de landen elkaar bijstaan in douanezaken, bijvoorbeeld als het gaat om training en advies.

De Vries: “Nederland en Ecuador zijn allebei landen waar veel goederen doorheen vervoerd worden. Helaas maakt dat beide landen ook kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. In Nederland zijn een journalist en een advocaat om het leven gebracht, vinden er aanslagen in woonwijken plaats en maken criminelen met hun drugslabs het platteland onveilig. In Ecuador is een presidentskandidaat vermoord, vinden schietpartijen plaats en lijden mensen onder bendegeweld. Beide landen is er daarom alles aan gelegen om de drugssmokkel een halt toe te roepen. Dit verdrag vormt daar een belangrijke stap in.”

De Nederlandse Douane ziet dat er steeds meer drugs uit Zuid-Amerika komen. Ecuador wordt vooral als doorvoerland gebruikt voor cocaïne uit andere landen. Omdat criminele netwerken achter dit soort smokkel op een geavanceerde manier opereren, is het cruciaal om internationaal de handen ineen te slaan. De afspraken in het verdrag helpen om drugssmokkel al bij de bron aan te pakken.

Nederlandse douaniers kunnen nu hun Ecuadoriaanse collega’s trainen en opleiden, en andersom

Helaas zijn drugsnetwerken bedreven in het vinden van nieuwe wegen voor hun smokkel. Daarom is het alleen door samenwerking mogelijk hen de pas af te snijden en direct te raken in hun verdienmodel. Samenwerking tussen landen is daarbij belangrijk, maar door verouderde regelgeving lopen landen daarbij nog wel tegen hindernissen aan. Die hindernissen willen we wegnemen, bijvoorbeeld door dit soort verdragen te sluiten.

Het verdrag zorgt dat de douanediensten nieuwe werkwijzen van smokkelaars met elkaar kunnen uitwisselen. Als de Nederlandse douane constateert dat drugs vaker vlak voor vertrek bij de lading in een container gestopt wordt, kunnen ze dat delen met de Ecuadoriaanse autoriteiten. Zo kan daar effectiever tegenop getreden worden. Het verdrag maakt bovendien mogelijk dat Nederlandse douaniers Ecuadoriaanse douaniers kunnen trainen en opleiden, en andersom.

Nu het verdrag is ondertekend, moeten de parlementen in Nederland en Ecuador het verdrag goedkeuren voor het in werking kan treden. Nederland heeft met in totaal 38 landen al een douaneverdrag.

Ook met andere landen

Het douaneverdrag met Ecuador past in een bredere aanpak van drugssmokkel en ondermijnende criminaliteit. De afgelopen jaren heeft de Douane soortgelijke overeenkomsten gesloten met andere landen in Latijns-Amerika die bekend staan als bron- of doorvoerland van verdovende middelen. In 2022 bijvoorbeeld met Brazilië en Costa Rica. Sinds vorig jaar is bovendien een douaneliaison actief vanuit Panama, die de banden onderhoudt met de handhavingsdiensten in Midden- en Zuid-Amerika.

Uiteraard werkt de Nederlandse douane ook samen met heel veel andere landen, over de hele wereld.

Beeld: ©Douane
Staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) en viceminister Carlos Larrea van Buitenlandse Zaken van Ecuador