Internationale samenwerking

De 27 nationale douanediensten van de Europese Unie (EU) werken samen bij het toezicht op onze Europese buitengrens. Maar ook buiten de EU werken we veel samen. De wereld wordt namelijk steeds kleiner en de internationale handel steeds groter.

Andere douaneorganisaties

De EU heeft 1 buitengrens. Als goederen eenmaal die grens over zijn, worden ze niet meer gecontroleerd. Binnen de EU is namelijk een zogenaamd ‘vrij verkeer van goederen’. Het is daarom belangrijk dat alle lidstaten goed en op dezelfde manier toezicht houden aan de buitengrens. De douaneorganisaties van de lidstaten werken dan ook veel en steeds meer samen.

We werken ook samen met douaneorganisaties buiten de EU. Bijvoorbeeld met collega’s van de Australian Border Force. We wisselen onder andere informatie uit om drugssmokkel te bestrijden. Een belangrijk aandachtspunt: synthetische drugs uit Nederland. Die worden vaak met de post naar het buitenland verstuurd, ook naar Australië.

Internationale samenwerkingen

  • World Customs Organization (WCO): in de Wereld Douane Organisatie werkt Nederland aan internationaal beleid op douanegebied. Hierdoor profiteert het bedrijfsleven in en buiten de Europese Unie van gestroomlijnde procedures.
  • Asia Europe Meeting (ASEM): een forum voor landen uit Azië en Europa. Het doel: de relatie tussen Azië en Europa verbeteren, onder andere op het gebied van politiek, economie en cultuur. Voor een stabielere wereldorde en economie.
  • Caribbean Customs Law Enforcement Council (CCLEC): een organisatie die werkt aan de verbetering van de samenwerking tussen douaneadministraties en handhavingsdiensten in het Caribisch gebied.
  • OLAF: het EU-bureau voor fraudebestrijding. Het OLAF onderzoekt (mogelijke) fraude, corruptie en andere activiteiten die de financiële belangen van de EU kunnen schaden.

Internationale medewerkers

De Douane heeft een internationaal netwerk van attachés in verschillende landen. Attachés zijn diplomatieke ambtenaren die daar zijn namens de Nederlandse Douane. Ze wisselen informatie uit met andere landen en werken aan een goede relatie met de overheid en het bedrijfsleven in die landen. Daardoor zorgen ze voor zakelijke kansen voor Nederlandse bedrijven. Ook kunnen we door samen te werken met lokale autoriteiten drugssmokkel beter tegengaan.

Verder hebben we 2 douanemedewerkers op strategische plekken: in Washington en in Brussel. In Brussel hebben we een permanente vertegenwoordiger die zich bezighoudt met de politiek van de Europese Unie. In Washington werkt een zogenoemde ‘financielë raad’ voor de Nederlandse Douane. Die heeft het belastingbeleid, de regelgeving voor de financiële sector en ontwikkelingen in het economische en monetaire beleid en het begrotingsbeleid van de Verenigde Staten als aandachtsgebied.