Opdrachtgevers en andere overheidsinstanties

Onze Nederlandse opdrachtgevers zijn 9 verschillende ministeries. Daar voeren we onze taken voor uit, maar werken we ook veel mee samen. Net als met andere overheidsinstanties.

9 ministeries

Voor elk ministerie houden we toezicht op bepaalde zaken. Elk jaar bepalen we samen wat het belangrijkste is in ons werk. Dat doen we in het overkoepelende Opdrachtgevers-Opdrachtnemerberaad Douane. We voeren taken uit voor:

 • Financiën: invoerrechten, btw, accijns, verbruiksbelasting, liquide middelen
 • Economische Zaken en Klimaat: intellectueel eigendom, telecommunicatieapparatuur, broeikasgassen, stoffen die de ozonlaag aantasten
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: (biologische) landbouw, flora en fauna, fytosanitair, veterinair, vis, hout, gewasbeschermingsmiddelen, diervoer en -medicijnen, zeehondenproducten
 • Infrastructuur en Waterstaat: afvalstoffen, (milieu)gevaarlijke stoffen, vuurwerk, kernenergie, samenstelling brandstoffen
 • Buitenlandse Zaken: antidumping, compenserende en aanvullende rechten, sanctiemaatregelen, antiboycotverordening, strategische goederen en diensten, folterwerktuigen, communautair toezicht en vrijwaringsmaatregelen, erkenning ondernemingen, gedifferentieerd geprijsde geneesmiddelen
 • Justitie en Veiligheid: wapens en munitie, grondstoffen voor explosieven en drugs, verdovende middelen, voertuigcriminaliteit
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport: geneesmiddelen, verdovende middelen en grondstoffen daarvoor, misbruik chemicaliën, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaksproductenrichtlijn
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: cultuurgoederen
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid: veiligheid arbeidsmiddelen

Andere overheidsinstanties

Bij onze handhavingstaken werken we samen met andere overheidsinstanties die zich bezighouden met hetzelfde onderwerp. We schakelen bijvoorbeeld de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming in als we een lading hebben onderschept die veel radioactieve straling afgeeft. Door deze samenwerkingen zorgen we er ook voor dat het bedrijfsleven zo weinig mogelijk last heeft van controles door de overheid. We werken zo onder andere samen met:

 • Agentschap Telecom
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
 • Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten