Samenwerkingsverbanden

Bij onze handhavingstaken werken we samen met andere overheidsinstanties die zich bezighouden met hetzelfde onderwerp. Dat doen we onder andere in verschillende vaste samenwerkingsverbanden, waar het bedrijfsleven soms ook aan meedoet.

Een paar van deze samenwerkingen:

  • We werken met de FIOD, het Openbaar Ministerie (OM) en de zeehavenpolitie in het HARC‑team, het Hit-and-Run-Cargo-team. Dit team houdt zich bezig met het opsporen en onderzoeken van drugssmokkel in de haven van Rotterdam en op Schiphol.
  • De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) houdt zich bezig met het onschadelijk maken van netwerken van ondermijnende criminaliteit. We werken hierin samen met het OM, de politie, de FIOD, de Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee (KMar).
  • We werken ook samen met 4 Regionale Informatie- en Expertisecentra bij de aanpak van ondermijning: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam, Noord-Holland en Zeeland-West-Brabant.
  • Bij de aanpak van ondermijning in de Rotterdamse haven werken we samen met onder andere het Rotterdamse Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en Deltalinqs. En bij de aanpak op Schiphol met onder andere de Schipholgroep en KLM.
  • Illegale tabakshandel is belastingontduiking, zorgt voor oneerlijke concurrentie en crimineel vermogen en ondermijnt het anti-rookbeleid. In het project Smoke ontmantelen we criminele organisaties die zich hiermee bezighouden, samen met de FIOD en het OM.
  • Voor contant geld en witwasgevoelige zaken boven € 10.000 is er een aangifteplicht. Om zicht te houden op geldstromen, en zo witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Het Samenwerkingsverband Liquide Middelen (Douane, FIOD en KMar) houdt zich hiermee bezig.
  • De Kustwacht bewaakt samen met de Douane, de Zeehavenpolitie en de Koninklijke Marechaussee de Nederlandse grenzen op de Noordzee.
  • Het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) is gericht op het waakzaam maken van chauffeurs, ondernemers en andere spelers in de transportsector tegen criminele inmenging. We werken hierin samen met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, en ondernemers in de sector.