Douane en het bedrijfsleven

We werken op allerlei manieren samen met het bedrijfsleven. Eén van onze belangrijkste opdrachten is ervoor zorgen dat we bedrijven in de handel en de logistiek niet onnodig belasten met onze controles. Dat kan alleen door goed samen te werken met het bedrijfsleven.

Overleg Douane en bedrijfsleven

Het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) is erg belangrijk in de samenwerking met het bedrijfsleven. Alle overleggen tussen de Douane en vertegenwoordigers van handel, industrie en logistiek met een internationaal, landelijk of douaneregio-overstijgend karakter gebeuren onder de paraplu van het ODB.

In dit overleg praten de Douane, andere overheidsorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over handel met landen buiten de Europese Unie. En alles wat daarbij komt kijken. Met gelijkwaardigheid en openheid als basis voor het gesprek. Bedrijven in het ODB zijn een klankbord voor ons, en een spreekbuis voor hun achterban. Deze intensieve samenwerking met het bedrijfsleven is uniek in de wereld. Het ODB is ook het National Committee on Trade Facilitation (Engelse website) voor Nederland.

Economische opdracht

Naast het controleren van goederen heeft de Douane ook een economische opdracht: zorgen voor een goede concurrentiepositie van de Nederlandse en Europese handel en industrie. Dat doen we onder andere door producten van buiten de Europese Unie met een heel erg lage prijs en namaakmerkartikelen tegen te houden. Maar ook door het betrouwbare ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken om hun werk te doen. Bedrijven moeten niet onnodig last hebben van onze controles. Mogelijke algemene knelpunten bespreken we in het ODB.

Elk bedrijf krijgt het toezicht dat past bij zijn ‘gedrag’. Een bedrijf dat bewezen heeft dat het betrouwbaar is, krijgt controles die het logistieke proces minder verstoren. Bij bewezen betrouwbare kijken we of de interne controlemaatregelen en administratieve organisatie nog goed zijn. En we doen steekproefsgewijs een fysieke controle. Bij onbetrouwbare bedrijven stoppen we veel zendingen om te controleren.

Onze activiteiten op dit gebied hebben succes. Dat blijkt uit verschillende internationale rankings over logistiek en grensafhandeling. Nederland en de Douane staan in de top van dit soort ranglijsten. Zo dragen we bij aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland.

Attachés in de wereld

Daarnaast hebben we een internationaal netwerk van douaneattachés over de wereld. Dit zijn diplomatieke ambtenaren die daar zijn namens de Nederlandse Douane. Ze wisselen informatie uit met andere landen en werken aan een goede samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven in die landen. Daardoor kunnen ze zorgen voor zakelijke kansen voor Nederlandse bedrijven.