Werkwijze

Slim werken, samenwerken, dienstverlening en zorgen voor evenwicht tussen controleren en faciliteren. Dat is hoe we ons werk doen.

Aanvullende controles

We controleren op verschillende manieren. We zorgen ervoor dat burgers en bedrijven de regels kennen. En zich er makkelijk aan kunnen houden door begrijpelijke informatie, duidelijke procedures en makkelijke systemen. We controleren de aangiftes van goederen en andere documenten, zoals vergunningen en ontheffingen.

En we controleren de goederen zelf. Verder controleren we de administraties van bedrijven, bijvoorbeeld om te kijken of ze wel alle goederen hebben aangegeven. We houden toezicht in havens, op vliegvelden en langs de kust. Om ons werk te kunnen doen, hebben we onder andere een eigen laboratorium, boten, honden, scanners, een drone-team en een duikteam. Al onze controles vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Onze mensen

Het douanewerk gaat zo veel mogelijk automatisch. Maar voor een belangrijk deel is het mensenwerk. We hebben ruim 6.000 douanemedewerkers. In allerlei functies: van uitvoerend tot strategisch, van klantcontact tot ICT. Ongeveer de helft is boa, buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze medewerkers doen het fysieke toezicht, dus de controles op locatie. Ze werken in uniform en dragen soms een (vuur)wapen. Ze mogen onder andere in schepen, vliegtuigen, containers en koffers kijken. Veel medewerkers hebben een specialisme. Ze weten alles over bijvoorbeeld beschermde diersoorten, hout, horloges, namaakspullen of kunst.

Dienstverlening

Dienstverlening is de basis van ons werk. We steken veel energie in duidelijke aangifteprocedures en -systemen. En in goede informatie. Zo weten bedrijven en burgers de regels en maken we het ze zo makkelijk mogelijk om te doen wat ze moeten doen. We hebben bijvoorbeeld een Reisapp en campagnes voor reizigers. Zo weten ze wat ze wel en niet mogen meenemen naar en van hun vakantieadres. En we hebben terugkerende campagne voor internetaankopen, over de regels voor online winkelen buiten de Europese Unie. Om bedrijven te helpen met hun voorbereiding op Brexit, hebben we verder onder andere douane.nl/brexit gemaakt

Evenwicht tussen controles en faciliteren

Een snelle en makkelijke douaneafhandeling voor bedrijven, zodat de handel gewoon kan doorgaan. Dat is belangrijk, want er gaat veel geld om in de handel en logistiek. En deze sectoren zorgen voor veel banen. Dat is dus goed voor heel Nederland. We zoeken dan ook steeds het evenwicht tussen onze 2 rollen: controleren en faciliteren. Dat faciliteren doen we door te zorgen voor makkelijke procedures en toegankelijke systemen. En voor zo weinig mogelijk administratieve lasten en logistieke vertraging, door zo weinig mogelijk en zo kort mogelijke controles. 

Slim werken

Er komen onvoorstelbaar grote hoeveelheden goederen de grens over. En dat worden er steeds meer. Daarom moeten we ‘slim’ werken. We verzamelen informatie uit allerlei bronnen en verrijken de gegevens met onze kennis van goederen. Zo bepalen we waar de grootste risico’s zijn en zetten daar gericht onze controles in.

Bij onze controles gebruiken we onder andere scan- en detectieapparatuur. Dit zijn middelen die opnames maken van de inhoud van bijvoorbeeld een koffer of container. Dit helpt ons om een goede inschatting te geven of het nodig is om uitgebreider te controleren. We hebben op de Maasvlakte bij Rotterdam onder andere een grote scanner die een complete vrachtwagen met container in één keer kan scannen. Ook hebben we bij de in- en uitgangen van de haven van Rotterdam en op Schiphol detectiepoorten staan die automatisch radioactieve straling meten.

We blijven constant werken aan steeds slimmere technologieën en methodes. Samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap testen we veelbelovende technologieën, bijvoorbeeld voor scan en detectie. Kunstmatige intelligentie, blockchain, sensortechnologie, algoritmes en autodetectie: we zijn er of gaan ermee aan de slag. We hebben steeds meer bronnen en beschikbare gegevens, en dus steeds meer mogelijkheden om die data effectief te gebruiken en verrijken.

Samenwerken

We werken veel samen met andere partijen. Zoals onze opdrachtgevers, andere handhavingsdiensten en het bedrijfsleven. Samen staan we sterker.