Post en pakketten

Miljoenen brieven en pakketjes komen ons land dagelijks binnen of verlaten het land. Zeker sinds de opkomst van e-commerce (bijvoorbeeld webshops), zijn de poststromen enorm gegroeid. Tussen alle brieven en pakketten zitten soms ook verboden goederen. De Douane ziet toe op internationale poststromen om de smokkel van verboden middelen tegen te gaan.

Waar controleert de Douane op?

De Douane controleert brieven en pakketten die het land binnenkomen én verlaten. Zo controleren we bijvoorbeeld of invoerrechten en accijns betaald zijn. En of goederen veilig en gezond zijn, voldoen aan milieuwetgeving of geen namaak zijn.

Hierbij kun je denken aan:

  • drugs (Opiumwet), 
  • illegale medicijnen (Geneesmiddelenwet), 
  • goederen uit de Wet Wapens en Munitie, 
  • sanctiegoederen, zoals strategische goederen richting Rusland, 
  • bedreigde planten en dieren (CITES), 
  • voorkomen dat planten, dieren of andere organismen schade aanbrengen in Nederland en zich hier verspreiden (Fytosanitair inspectieprogramma), 
  • namaakproducten (Illectueel Eigendomsrecht / IER) 
Een envelop met strip met medicatie of pillen
Beeld: ©Douane
De Douane ziet toe op (illegale) medicatie en verdovende middelen die bijvoorbeeld via brievenbuspakketjes verstuurd worden.

Waar vinden controles plaats?

Wij controleren post door bij koeriers- en postbedrijven langs te gaan en vanuit ons kantoor op het International Mail & E-commerce Centre (IMEC) in Den Haag. Bij de controles kijken we naar de mogelijke risico’s van een zending. Dit wordt bepaald door medewerkers van het tactisch centrum van de Douane. Ook kunnen douaniers steekproefsgewijs en op eigen initiatief controleren. In deze controles wordt alle internationale post meegenomen, zowel binnen de Europese Unie (EU) als daarbuiten.

Toezicht en onderzoek in het postsorteercentrum

De Douane heeft een kantoor in het IMEC en werkt daar 24/7. Internationale post komt hier, vaak ’s nachts, binnen en binnen een nacht moet deze post verwerkt zijn. Het gaat om zowel inkomende als uitgaande post. Op dit kantoor heeft de Douane verschillende onderzoeksfaciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan een scanapparaat dat brieven en pakketten kan scannen. Of speurhonden.

In het laboratorium kunnen Douaniers testen of het om verdovende middelen of precursoren gaat.

Ook slaan ze er inbeslaggenomen goederen veilig op tot deze bijvoorbeeld vernietigd worden.

Wie doet wat?

Tijdens hun controles kunnen Douaniers verboden producten tegenkomen. Afhankelijk van het type vondst, kan de Douane een ketenpartner inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan de NVWA als het om planten gaat of de politie als het om wapens gaat.

Voor verdergaand onderzoek naar post kan het Post Interventie Team (PIT) van de politie of het Hit-and-Run-Post-team (het HARP) worden ingeschakeld. Het HARP team is  een nieuw samenwerkingsverband van de Douane, politie en het Openbaar Ministerie. Dit team is opgericht om uitgaande drugssmokkel via poststromen tegen te gaan.

Verzameling gevonden wapens in een kist
Beeld: ©Douane
Wanneer de Douane verboden wapens vindt, worden deze in beslag genomen en verzameld voor de politie.

Inbeslagname en vernietiging

Wanneer de Douaniers verboden goederen vinden, kunnen ze deze in beslag nemen. Denk hierbij aan illegale medicijnen, namaakproducten, verdovende middelen en nog veel meer. De producten worden opgeslagen, indien nodig onderzocht en daarna vernietigd. Dit gebeurt altijd in overleg, bijvoorbeeld in het geval van namaakproducten met de eigenaar van het betrokken merk.